donderdag 23 oktober 2014

Dag ouders,
Deze maand werken we een ander thema uit tijdens ons godsdienstmomentje. We werken nu het thema "De vissers" uit waarbij de nadruk wordt gelegd op "bang - niet bang zijn", " je veilig voelen"...
Tijdens ons godsdienstmomentje nemen we de  grote Bobath-bal erbij en wordt iedereen op de Bobath-bal bewogen: eerst eraan voelen met de handen, op de schoot met juf op de bal wiegen, daarna alleen op de bal zitten en bewogen worden en dan op de buik op de bal liggen en bewogen worden...
Zo voelen de kinderen dat het leuk is om bewogen te worden maar dat het soms niet zo leuk is om in onevenwicht gebracht te worden. En dan veilig je je veilig bij de juf!! We luisteren ook naar het geluid van de donder en bliksem... dan voelen we ons bang.


vrijdag 10 oktober 2014

Dag ouders,
deze week zijn we gestart met het thema "herfst" aan te brengen in de klas.
Gisteren gingen we niet gaan snoezelen maar bleven we in klas om op een zintuiglijke manier om te gaan met herfstmaterialen d.m.v. onze belevingsbox.
Voelen van de wind via een waaier, nat worden door de plantenspuit, voelen met de handen én voeten in gedroogde bladeren. De kindjes vonden het super! Kijk maar mee...

donderdag 2 oktober 2014

Enkele sfeerbeelden van ons klasje van de voorbije week. Naast spelen in de klas en onze klassikale activiteiten, werden er ook aanleersessies aangeboden bij ieder kind zoals:
sensopatisch spel met de spiegel, trillingen met de "bug", puzzels maken, samen met muziekinstrumenten spelen, aanleren van functioneel spelen met materiaal...